Vadovas

Direktorė
Neringa Vaicekauskienė

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas (1992) – filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja.
Vilniaus pedagoginis universitetas (1998) – etikos mokytoja.
Vytauto Didžiojo universitetas (2007) – edukologijos mokslų magistras (studijų programa – švietimo kokybės vadyba).
Sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė (2014)
Se
rtifikuota OLWEUS patyčių prevencijos programos instruktorė (2019)

Kontaktai:
+370 347 61 689

kedainiaivaikyste@gmail.com