STEAM

 

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. STEAM ugdyme, akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams tyrinėjimas bei eksperimentų atlikimas yra viena iš įdomiausių sričių. 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ mokytojai nuosekliai ir sistemingai įgyvendina STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje